Home / 2017 / January

Monthly Archives: January 2017

Doanh thu VNPT năm 2016 đạt 6.06 tỷ USD

Theo công bố của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông VNPT, năm 2016 doanh thu toàn bộ tập đoàn của năm 2016 là 6.06 tỷ USD, tăng mạnh so với năm 2015. Doanh thu năm 2016 ghi nhận con số 135.2 nghìn tỷ đồng (6.06 tỷ USD), tăng 7% so …

Read More »