Month: January 2017

Doanh thu VNPT năm 2016 đạt 6.06 tỷ USD

Theo công bố của Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông VNPT, năm 2016 doanh thu toàn bộ tập đoàn của năm 2016 là 6.06 tỷ USD, tăng mạnh so với năm 2015.

Doanh thu VNPT

Doanh thu năm 2016 ghi nhận con số 135.2 nghìn tỷ đồng (6.06 tỷ USD), tăng 7% so với năm ngoái. Trong đó lợi nhuận thu về là 4.1 nghìn tỷ đồng (183.8 triệu USD), tăng 20% so với năm ngoái và đạt 103.8% so với mục tiêu đã đề ra cho năm vừa qua.
Trong đó doanh thu từ viễn thông và ICT là 127.4 nghìn tỷ VND (5.71 tỷ USD), tương đương với 103.3% so với kế hoạch đề ra và tăng 7.6% so với 2015. Doanh thu hợp nhất là 53.8 nghìn tỷ VND ( 2.4 tỷ USD), tương đương với 101.2% so với kế hoạch và tăng 6.3% so với năm 2015.
Tính đến thời điểm cuối năm, số lượng thuê bao đạt 38.6 triệu thuê bao, bao gồm 31.6 triệu thuê bao di động, tăng 6.5 triệu thuê bao so với năm 2015. Tổng thuê bao internet là 3.8 triệu thuê bao, tăng 700 nghìn thuê bao so với năm 2015.
Bên cạnh đó, VNPT cũng đã triển khai thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu trong năm theo Quyết định Số 888 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt và sẽ tiếp tục tiến hành tái cơ cấu toàn bộ việc sản xuất và kinh doanh dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.
Chủ tịch của VNPT, ông Trần Mạnh Hùng cho biết, sau hai năm tái cơ cấu tập đoàn đã bảo đảm an toàn nguồn lực tài chính. Mô hình hoạt động được chia làm ba phần: dịch vụ – cơ sở hạ tầng – kinh doanh. Tập đoàn đã chuyển đổi từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông sang đa dịch vụ và giải pháp. Tại công ty con Vinaphone, tập đoàn đã xây dựng hệ thống các kênh kinh doanh với 160,000 điểm bán lẻ. Số lượng nhân viên kinh doanh tăng từ 4,000 lên tới 15,000 người.