Phương án cơ cấu lại VNPT được phê duyệt

Ngày 29/12 vừa qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký quyết định 2129/QĐ-TTg phê duyệt phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2018 – 2020 nhằm xây dựng và phát triển VNPT thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh; Nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số tại thị trường Đông Nám Á và Châu Á…

Phương án cơ cấu lại VNPT được phê duyệt

Theo phương án được phê duyệt, ngành, nghề kinh doanh chính của VNPT là kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện và các dịch vụ số khác; tư vấn, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê công trình, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin; nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện.

VNPT phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 6,5%/năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân trên 10,8%/năm. Trong giai đoạn năm 2021 – 2015, mục tiêu của VNPT là tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 7,7%/năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân trên 11%/năm. Phấn đấu đến năm 2022, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tương đương với các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Quyết định cũng nêu rõ kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại VNPT, bao gồm việc thành lập, sáp nhập một số doanh nghiệp có vốn góp của VNPT. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, VNPT – công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đồng thời, bên cạnh việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, VNPT cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện cơ chế quản lý và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý điều hành.