VNPT chuẩn bị thành lập công ty con mới

Trong cuộc họp đầu năm 2018, ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT tuyên bố định hướng đưa CNTT trở thành một trụ cột của VNPT trong giai đoạn phát triển mới. Dự kiến hết quý I năm nay, doanh nghiệp này sẽ thành lập và đưa vào hoạt động Công ty CNTT VNPT (VNPT-IT). Điều ngày đồng nghĩa với việc tập đoàn sẽ có 3 trụ cột – 3 đơn vị chuyên sản xuất và phát triển các sản phẩm mới là VNPT Media, VNPT Technology và VNPT – IT.

 

VNPT chuẩn bị thành lập công ty con mới

Phương án tái cơ cấu VNPT giai đoạn 2018 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt với mục đích là xây dựng và phát triển VNPT thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, năng động, hiệu quả, hiện đại…Hoàn thành tốt các nhiệm vụ công ích, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh;…

Cùng với kế hoạch này, tập đoàn hướng tới mục tiêu cơ cấu lại tập đoàn để trở thành Nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số tại thị trường Đông Nam Á và châu Á. Dần dần chuyển dịch cơ cấu tăng trưởng từ các dịch vụ viễn thông truyền thống sang dịch vụ viễn thông, CNTT và dịch vụ số theo chiến lược phát triển VNPT giai đoạn 2017 – 2025.

Đáng chú ý, theo kế hoạch này, Công ty CNTT VNPT (VNPT-IT) hạch toán phụ thuộc công ty mẹ VNPT sẽ được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại các bộ phận, đơn vị quản lý, sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNTT của VNPT và Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông để tối ưu hoá nguồn nhân lực hiện nay.