VNPT vững vàng trong thời tiết khắc nghiệt

Với 16 cơn bão và 4 cơn áp thấp nhiệt đới, chưa kể một loại hiện tượng thời tiết cực đoan liên tục diễn ra trong năm 2017 đã khiến VNPT bị thiệt hại ước tính 278 tỷ đồng. Điều kiện khắc nghiệt đã làm hư hỏng mạng ngoại vi, cơ sở hạ tầng trạm BTS, mạng lưới, các thiết bị vô tuyến, truyền dẫn, chuyển mạch và nguồn điện…của VNPT. Riêng bão số 10 đã gây thiệt hại khoảng 70 tỷ đồng và tập trung ở Hà Tĩnh, Quảng Bình còn cơn bão số 12 thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng chủ yếu ở Phú Yên, Khánh Hoà.

VNPT vững vàng trong thời tiết khắc nghiệt

Đứng trước diễn biến đó, VNPT đã lập ra các phương án tổ chức thông tin theo phương châm 4 tại chỗ; công  tác ứng phó và khắc phục thiên tai phát huy sức mạnh của cả hệ thống các đơn vị trong tập đoàn, nhờ đó nhanh chóng khôi phục và ổn định mạng lưới, đáp ứng yêu cầu SXKD và chỉ đạo của các cấp chính quyền cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Đối với công tác phòng chống thiên tai, lãnh đạo và nhân viên VNPT luôn thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị mạng chuyên dụng, đảm bảo chất lượng sẵn sàng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chứng quyền. Mỗi khi có dự báo, các đơn vị đã tiến hành di chuyển trên diện rộng số lượng lớn nhân viên lao động kỹ thuật để kịp thời ứng cứu, hàn nối cáp quang, phục hồi hoạt động của các nhà trạm, dựng lại cột nghiêng đổ…để nhanh chóng đưa thông tin trở lại bình thường, phục vụ khách hàng.

Những điều này đã thêm lần nữa khẳng định vị thế và kinh nghiệm của VNPT, xứng đáng là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.