VNPT triển khai mô hình du lịch thông minh tại Quảng Bình

Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu chính Viễn thông (VNPT) Quảng Bình vừa thống nhất ban hành Kế hoạch số 09/KH-DL về triển khai giải pháp chương trình xu hướng phong trào du lịch thông minh giai đoạn 2019 – 2020 ở Quảng Bình.

Theo đó, kế hoạch này có mục đích tạo ra những sản phẩm mới, công nghệ mới tiên tiến để thúc đẩy phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Bình trong tương lai. Qua đó , đây cũng là cơ sở, làm tiền đề ,làm phương tiện để quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh; giúp du khách, bạn bè địa phương, cả nước, bạn bè quốc tế tương tác, kết nối du lịch casino và trải nghiệm; đồng thời giúp UBND tỉnh, các cơ quan quản lý chuyên ngành du lịch, các phòng ban, có thêm kênh thông tin , phương tiện truyền thông phục vụ quản lý và điều hành.

Để mục đích này đật hiệu quả, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các ban ngành thành lập Ban Chỉ đạo và Ban thi hành thực hiện các giải pháp du lịch thông minh; tổ chức triển khai xây dựng cổng thông tin điện tử du lịch Quảng Bình, các module nâng cao đào tạo và hệ thống tích hợp khác theo lộ trình; tổ chức lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện hệ thống; đào tạo tập huấn phát triển kĩ năng chuyên môn,  khai thác, sử dụng; xây dựng quy chế, quy định quản lý, vận hành, khai thác và triển khai ứng dụng trong thực tế.

Với các phần mềm,ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động như các phần mềm công nghệ tiên tiến 3D, 360, thực tại ảo, hay hướng dẫn viên du lịch ảo, hệ thống bản đồ số hóa du lịch tích hợp đầy đủ các cơ sở dữ liệu về toàn ngành du lịch như điểm đến du lịch chơi casino, khách lưu trú, dịch  vụ nhà hàng, trung tâm mua sắm, các sòng bài… sẽ tạo tiện ích thông minh phục vụ nhu cầu của du khách đam mê du lịch.