Bổ nhiệm Tổng Giám đốc VNPT-Media

Ngày 19/6,Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã công bố và ra quyết định bổ nhiệm ông Dương Thành Long giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) 

Nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, ông đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất đối với lãnh đạo Tập đoàn VNPT, toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên Tổng công ty VNPT-Media

Năm 2018, VNPT-Media đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu , có nhiều công nghệ đột phá phát triển về nhiều dịch vụ.
Về dự buổi lễ,Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch VNPT-Media Huỳnh Quang Liêm đã thông tin chúc mừng tân Tổng Giám đốc VNPT-Media. Hơn một năm qua,  ông Dương Thành Long đã lãnh đạo và tiến hành sát sao cùng đội ngũ lãnh đạo VNPT-Media hoàn thành việc thực hiện khối lượng công việc khổng lồ với một tinh thần quyết tâm cầu thị, tiến hành quyết liệt mạnh mẽ trong điều hành, công tác quản trị, đưa ra những dịch vụ trọng tâm đáp ứng đủ như cầu của VNPT-Media như VNPT-Pay, MyTV dịch vụ công nghệ số bắt kịp nhanh với sự phát triển của thị trường.
Hi vọng trong khoảng thời gian tới, Ông sẽ cùng đội ngũ lãnh đạo của Tổng công ty có nhiều kế sách, chiến lược kinh tế phát triểnbền vững dài hơi hơn, đặc biệt là mang lại cho nguồn nhân lực trẻ công ty có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Làm thế nào để VNPT-Media là niềm tin là sức mạng của tập đoàn, trở thành một động lực, vị thuyền trưởng của con tàu tăng trưởng của Tập đoàn VNPT, nhất là công cuộc chuyển đổi số trong thời gian này .