VNPT – tập đoàn đi đầu trong lĩnh vực bưu chính viễn thông của Việt Nam

VNPT là tên viết tắt của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam. Đây là tập đoàn kinh tế nhà nước đứng số 1 Việt Nam về lĩnh vực bưu chính, viễn thông. Tập đoàn được Chính phủ Việt Nam tin tưởng giao cho trọng trách quan trọng là chủ đầu tư và doanh nghiệp được quyền kinh doanh, khai thác và vận hành 02 vệ tinh đầu tiên của Việt Nam là Vinasat-1 và Vinasat-2.

Ngày 09/01/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đến ngày 24/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 955/QĐ-TTg, trong đó chuyển đổi hình thức hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành Công ty trách nhiệm Hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

 

Có thể nói, VNPT là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên, tiên phong trong việc đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đóng một vai trò chủ chốt trong việc góp phần đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 đất nước có tốc độ phát triển trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông nhanh nhất toàn cầu.

Với slogan “VNPT – cuộc sống đích thực”, VNPT luôn luôn nỗ lực hết mình trong việc phát triển các ứng dụng của công nghệ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin để phục vụ cho người dân Việt Nam những dịch vụ tốt nhất, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp. Đặc biệt, thông qua những ứng dụng tiên tiến của công nghệ viễn thông để gắn kết, kết nối và mang mọi người đến gần nhau hơn. Đó cũng là giá trị nhân văn mà VNPT muốn hướng tới.