UBND Thành phố Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng VNPT e-Cabinet

Ngày 25/6/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị công bố triển khai hệ thống phòng họp không giấy eCabinet nhằm công bố chính thức triển khai hai ứng dụng gồm Phòng họp không giấy tờ e-Cabinet và giao việc tức thời – nhắc việc thông minh. Đây là hai sản phẩm do Tập đoàn VNPT nghiên cứu và xây dựng và phát triển nên.

Tại hội nghị, ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT đã cam kết hệ thống với nhiều tính năng hữu ích sẽ giúp cho việc trao đổi từ xa được thuận lợi, rút ngắn được thời gian họp, tiết kiệm các chi phí in ấn và gửi thư mời…

Theo Bí thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc áp dụng mô hình chính quyền điện tử sẽ giúp phục vụ người dân tốt hơn, tìm kiếm hệ thống văn bản dễ hơn và tiết kiệm được chi phí về in ấn, giấy tờ. Tất cả các quy trình đều được thực hiện thông qua hệ thống văn bản điện tử ký số điện tử, không sử dụng văn bản dưới dạng in nào, nguồn tài liệu mở và dễ dàng tra cứu trên hệ thống.

Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực, quyết liệt trong chỉ đạo, đổi mới trong điều hành và sáng tạo, cải tiến trong lề lối, phong cách làm việc nhằm xây dựng một chính quyền thành phố minh bạch, hiện đại, năng động.

Với việc ứng dụng hai ứng dụng trên sẽ chuyển phương thức làm việc từ sử dụng văn bản giấy sang môi trường điện tử, từ đó rút ngắn được thời gian, nâng cao tính hiệu quả và kịp thời trong xử lý công việc, điều hành và quản lý của UBND Thành phố. Trong thời gian tới, UBND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai theo lộ trình từ ít giấy sang không giấy.