Những kết quả đáng chú ý của Tập đoàn VNPT trong năm 2019

Năm 2019 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trên cả phạm vi toàn cầu. Điều này vừa là động lực đồng thời cũng tạo áp lực trong việc chuyển đổi số nền kinh tế một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đối với các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam, đây thực sự là những thách thức khá lớn trong việc khẩn trương chuyển đổi từ cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang cung cấp dịch vụ số để đáp ứng với yêu cầu mới mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra.

Là tập đoàn lớn và đi đầu trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam, năm vừa qua, tập đoàn VNPT đã cố gắng hết sức và đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Trong năm 2019, tổng doanh thu của toàn Tập đoàn VNPT đạt được là 167.983 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận đạt được là 7.100 tỷ đồng, bằng 100,1% so với kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 10,9%, nộp ngân sách nhà nước đạt 4.926 tỷ đồng. Năng suất lao động theo doanh thu đạt  trung bình 1,521 tỷ/người.

Về phát triển dịch vụ, điểm nổi bật nhất của VNPT là dịch vụ truyền hình MyTV với sự tăng trưởng đột phá về thuê bao phát triển mới.

Về chuyển đổi số, VNPT đã tập trung đầu tư nguồn lực rất lớn để phát triển lĩnh vực này và đã đạt nhiều kết quả đáng chú ý đặc biệt là triển khai thành công Trục liên thông văn bản quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia. Qua đó thể hiện vai trò của VNPT trong việc đồng hành cùng Chính phủ để triển khai chính phủ điện tử.

Ngoài ra, trong năm 2019, VNPT đã chiếm vị trí thứ 2 trong top 10 thương hiệu lớn nhất Việt Nam còn Vinaphone đứng thứ 07 trong top 50 thương hiệu lớn nhất Việt Nam.