Đánh giá các công ty viễn thông

Thật khó để tránh kết luận rằng quy mô quan trọng trong viễn thông. Đó là một công việc kinh doanh tốn kém; các đối thủ cần phải đủ lớn và tạo ra dòng tiền đủ để hấp thụ chi phí của việc mở rộng mạng lưới và dịch vụ đã trở nên lỗi thời dường như chỉ sau một đêm. Hệ thống truyền động cần được thay thế thường xuyên hai năm một lần.

Các công ty lớn sở hữu mạng lưới rộng khắp — đặc biệt là mạng cục bộ trải dài trực tiếp đến nhà khách hàng và doanh nghiệp — ít phụ thuộc hơn vào việc kết nối với các công ty khác để nhận cuộc gọi và dữ liệu đến đích cuối cùng của họ. Ngược lại, những công ty nhỏ hơn phải trả tiền cho việc kết nối thường xuyên hơn để hoàn thành công việc. Đối với các nhà khai thác nhỏ hy vọng một ngày nào đó sẽ phát triển lớn mạnh, những thách thức tài chính của việc theo kịp sự thay đổi công nghệ nhanh chóng và khấu hao thiết bị có thể rất lớn.

Thu nhập có thể là một vấn đề phức tạp khi phân tích các công ty viễn thông. Nhiều công ty có rất ít hoặc không có thu nhập để nói đến. Để đánh giá giá trị của một công ty, các nhà phân tích ngành viễn thông có thể chuyển sang tỷ lệ giá trên doanh số (giá cổ phiếu chia cho doanh số bán hàng). Họ cũng xem xét doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU), cung cấp một thước đo hữu ích về hiệu suất tăng trưởng và tỷ lệ churn, tỷ lệ khách hàng rời đi (có thể là đối với đối thủ cạnh tranh).

Tại Mỹ, đạo luật Viễn thông, được Tổng thống Bill Clinton ký thành luật vào năm 1996, đã được thông qua để kích thích sự cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông của Hoa Kỳ.

Tin tức viễn thông