Month: December 2020

Những thông tin cơ bản về ngành viễn thông (phần 1)

Hàng hóa và dịch vụ

Ngành viễn thông cung cấp dịch vụ điện thoại, dịch vụ truyền hình, Internet cũng như các dịch vụ khác. Cung cấp phương tiện liên lạc chính cho hầu hết các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân, các công ty viễn thông cung cấp một dịch vụ thiết yếu cho nền kinh tế của các quốc gia.

Các dịch vụ truyền thống bao gồm:

  • Điện thoại có dây
  • Truyền hình cáp

Các dịch vụ viễn thông mới:

  • Điện thoại di động
  • Internet
  • Truyền hình vệ tinh
  • Các dịch vụ khác

Tổ chức ngành

Tổ chức ngành viễn thông gồm 4 lĩnh vực chính: viễn thông có dây, viễn thông không dây, vệ tinh và những cơ sở viễn thông khác.

Lĩnh vực lớn nhất của ngành công nghiệp viễn thông tiếp tục được làm nên bởi những hãng viễn thông có dây. Các cơ sở trong lĩnh vực này chủ yếu cung cấp các dịch vụ viễn thông như điện thoại có dây (cố định), Internet đường dây thuê bao kỹ thuật số (DSL), truyền hình cáp và các dịch vụ Internet. Các tổ chức này định tuyến TV, thoại, Internet, dữ liệu và các nội dung khác qua mạng dây và cáp đồng thời kiểm soát quyền truy cập vào nội dung này. Họ có thể sở hữu và duy trì mạng, chia sẻ mạng với các tổ chức khác hoặc thuê dung lượng mạng từ các công ty khác.

Ngành viễn thông gồm 4 lĩnh vực chính

Tuy nhiên, các cơ sở trong ngành viễn thông không tạo ra nội dung được truyền qua mạng của họ, chẳng hạn như các chương trình truyền hình. (Các cơ sở tạo ra chương trình truyền hình được mô tả trong các phần trên ngành công nghiệp phát thanh truyền hình và phim ảnh và video ). Viễn thông hữu tuyến cũng bao gồm các nhà phân phối truyền hình vệ tinh trực tiếp đến gia đình và nhiều loại hình kinh doanh khác.

Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không dây cung cấp điện thoại, Internet, dữ liệu và các dịch vụ khác cho khách hàng thông qua việc truyền tín hiệu qua mạng của các tháp vô tuyến. Các tín hiệu được truyền qua một ăng-ten trực tiếp đến khách hàng những người sử dụng các thiết bị, chẳng hạn như điện thoại di động và máy tính di động, để nhận, giải thích và gửi thông tin.

Một thành phần lớn của phân khúc ngành này bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động, đã phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua. Thành phần khác đó là những cơ sở có cung cấp những loại dịch vụ Internet di động. Dịch vụ này dành cho các khách hàng sử dụng điện thoại di động và/hoặc máy tính có thể truy cập Internet.